GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Notă de Informare

            1.  Cabinetul de Nutriție și Dietetică Anca Ignat ( în continuare Cabinetul ) prelucrează datele personale cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679 constând în: nume, prenume, data naşterii, sexul, vârsta, starea civilă, adresa, adresa de e- mail, numărul de telefon şi fax, date de contact, analize medicale și orice alte informaţii privind starea de sănătatate a pacientului care susține tratamentul sau permite monitorizarea acestuia.

             2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este constituit de colaborarea pacientului cu Cabinetul în vederea identificării unor proceduri nutrițional-dietetice care să conducă la îmbunătățirea stării de sănătate a acestuia. 

            3. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face doar de către persoanele cu atribuţii în acest sens sau de către terţi contractanţi pentru externalizarea serviciilor mai sus menţionate.

            4. Datele personale vor fi prelucrate şi stocate pe perioada necesară terapiei nutriționale și monitorizării pacientului şi ulterior încetării procedurilor pe perioada prevăzută de lege cu privire la ţinerea evidenţei contabile, legislaţia muncii şi în conformitate cu obligaţiile legale de arhivare.

           5. Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal au dreptul de a solicita accesul la datele lor, rectificarea sau ştergerea datelor, restricţionarea prelucrării, precum şi dreptul de a se opune prelucrării, în condiţiile și limitele legii. În măsura în care apreciază că prelucrarea datelor s-a făcut în mod ilegal, persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.