Consimțământul Pacientului Informat

Înainte de începerea consultației, CASA IGNAT PENTRU SANATATE SRL (în continuare Cabinetul, noi) vă invită pe dumneavoastră (în continuare Pacientul)


Să vă exprimați Consimțământul, în situația în care sunteți de acord cu cele menționate mai jos, prin semnarea prezentului document:

  1. Prin prezentul document, dumneavoastră, Pacientul, vă dați consimțământul Cabinetului să vă acorde consiliere nutrițional-dietetică. Înțelegeți faptul că dumneavoastră solicitați serviciile unui Dietetician-Nutriționist, și nu a unui Medic (Doctor), pentru a vă acorda consiliere nutrițional-dietetică, care implică consultații nutrițional-dietetice, suport, supraveghere, sau monitorizare nutrițional-dietetice, recomandări de suplimente dietetice și/sau spre realizarea unor analize biochimice sau a unor teste de nutriție de precizie, educație nutrițională pentru îmbunătățirea cunoștințelor de sănătate ale Pacientului cu privire la alimente, nutrienți, suplimente alimentare, comportamente alimentare și alte servicii nutrițional-dietetice. Dietetician-Nutriționistul nu diagnostichează medical, nu prognozează medical și nu prescrie medicamente sau tratamente medicale.
  2. Consilierea nutrițional-dietetică acordată de Cabinet nu înlocuiește procedurile medicale de diagnostic și tratament și fac parte din categoria altor activități referitoare la sănătatea umană.
  3. Cu toate că metodele dietetice, nutriţionale și de schimbare a stilului de viață alimentar sunt legiferate în ROMÂNIA prin Legea 256/2015, unii specialisti fie le confundă cu practici naturiste, fie nu sunt familiarizați cu regimurile igienodietetice sau nu sunt receptivi la noile descoperiri științifice în domeniu, care indică faptul că alimentaţia are un rol important în menţinerea sănătăţii şi că ea participă activ la combaterea anumitor deficiențe și afecțiuni. Chiar și în aceste condiții, Cabinetul, nu exclude în niciun fel colaborarea cu medicul curant al Pacientului. Dimpotrivă, Cabinetul încurajează această colaborare, deoarece Dietetica, Nutriția, Schimbarea Stilului de Viață și Suplimentarea Nutrițională reprezintă valoroase complementarități (şi nu alternative) la terapiile medicale convenţionale, constituind tocmai acel regim igieno-dietetic personalizat Pacientului, pe care cel puţin teoretic, toți medicii, indiferent de specialitate, ar trebui să-l încurajeze. Vă sfătuim să prezentați medicului dvs. curant (al Pacientului), dacă considerați necesar, planul dietetic-nutrițional personalizat.
  4. În cazul în care, fapt descurajat de Cabinet, dumneavoastră, Pacientul, hotărâți să întrerupeți pe termen limitat sau nelimitat tratamentul medical convențional efectuat prin instituțiile medicale acreditate de normele în vigoare (sau sub îndrumarea acestora) şi să rămâneți doar sub influența dieteticii și nutriției practicate în Cabinetul nostru sunteți singurul răspunzător pentru această decizie și pentru orice posibile consecințe ulterioare.
  5. Pentru a evita vreun efect antagonic sau de nedorit al regimului nutriționaldietetic, Pacientul își asumă responsabilitatea asupra informării Cabinetului cu privire la administrarea tuturor medicamentelor, suplimentelor, substanțelor și a tuturor procedurilor și a testelor medicale și/sau alternative.
  6. Cabinetului nu îi poate fi imputată nicio obligație de rezultat, toate obligațiile acestuia sunt de diligență în raport de specificul fiecărei activități întreprinse și exclusiv în raport de informațiile furnizate de către Pacient. Nu poate fi antrenată răspunderea Cabinetului în nicio situație în care consilierea nutrițional-dietetică, sau programul nutrițional-dietetic primite de la Cabinet, nu ating obiectivele urmărite de către Pacient.
  7. Declarațiile făcute în cadrul consilierii nutrițional-dietetice a Pacientului sunt considerate confidențiale de către Cabinet. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Cabinet se face în conformitate cu Nota de Informare GDPR Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a Cabinetului.
  8. Informațiile provenite Pacientului în cadrul consilierii nutrițional-dietetice sunt destinate exclusiv utilizării acestora de către Pacient. Utilizarea acestor informații de către alte persoane, pot avea efecte dăunătoare, datorită condițiilor medicale diferite, riscurilor genetice, vârstă, sex, starea curentă de homeostază, etc. În acest context, transmiterea de la Pacient a acestor informații (complete sau parțiale) spre varii persoane (altele decât medicul curant sau persoanele cu legitimă implicare în obiectivele nutriționale/de sănătate ale Pacientului), sau utilizarea acestor informații de către varii persoane, altele decât Pacientul, cu scopul de a acționa în baza acestor informații pentru obținerea de către acele persoane sau de către alte persoane de rezultate nutriționale, este STRICT INTERZISĂ. Cabinetul este exonerat în totalitate de orice consecințe care pot apărea ca urmare a oricărei astfel de transmitere de informații de la Pacient și are dreptul, la discreție și fără nicio responsabilitate financiară spre Pacient să întrerupă consilierea nutrițională a acestuia.
  9. În urma unei îndelungi activități în domeniul nutrițional și în urma coroborării mecanismelor științifice cu rezultatele cazuisticii proprii, Cabinetul a conceput unele proceduri, concepte și strategii ce țintesc spre maximizarea rezultatelor obținute de pacienți. Conținutul acestor materiale concepute de Cabinet (protocoale nutriționale, metode, șabloane, rețete, imagini, texte, grafice, simboluri, monitorizare, evaluare, liste de alimente, prescripții de suplimente, politici și nu numai) constituie proprietatea intelectuală a Cabinetului și a furnizorilor săi. Acest conținut este protejat de legea dreptului de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Utilizarea în diverse scopuri, altele decât cele personale, declarate în cadrul consilierii nutriționale sau a programului educativ nutrițional, distribuția sau copierea sub orice formă fără acordul prealabil scris al Cabinetului a oricăror dintre aceste materiale sunt STRICT INTERZISE.